What happens in Srebrenica…

De genocide van Srebrenica is een van de trauma’s uit de recentenationale geschiedenis. Toch is er voor deze massamoord op meer dan 8000 Bosnische moslims in 1995 nauwelijks ruimte in het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Onlangs kondigde het kabinet aan de Canon van Nederland, het overzicht van de nationale geschiedenis, onder de loep te nemen en meer…

Op zoek naar de middenweg

Waar was de genuanceerde middenweg in de kakofonische talkshowgesprekken afgelopen maandag over het Damprotest? Naarstig zocht ik naar een gast die mijn tweestrijd, mijn besluiteloosheid en mijn worsteling met het nieuws onder woorden bracht. De tegenstellingen bleken te scherp. De noodzaak van het Damprotest zag ik volledig in. Protest tegen racisme heeft simpelweg al te…

Hulde voor de vader van het vaasje

Premier Rutte transformeerde door de coronacrisis van joviale en lachende optimist-tot-in de-kist naar een zakelijke, sobere en serieuze leider. Met de verbindende woorden ‘samen komen we deze moeilijke periode te boven’ sloot hij als de vader van zijn eigen metaforische ‘vaasje’ zijn crisis speech af. Petje af voor de politieke crisis-chef Rutte.   Het is een…

Colonialism 2.0: the “New” India Project

 In december 2019 stonden de kranten vol na de gewelddadige neerslag van protesten in India tegen een discriminerende burgerschapswet. Een wet die Indiase moslims het leven onmogelijk maakt. Kritvi Rana, een UvA-student van Indiase afkomst, vertelt welke geschiedenis aan deze gruwelen ten grondslag ligt. Tekst: Kritvi Rana // Beeld: Bob Foulidis In July 1947, my…