Blauw in Amsterdam met Saffiëlle Emanuels

De politie is het afgelopen jaar volop in het nieuws geweest. Naast het nijpende tekort aan mankracht op landelijk niveau en de resulterende hoge werkdruk, kampt de Amsterdamse politie met toenemend vuurwapengebruik en geweld tegen de politie. ‘Ondanks alle narigheid die ik soms beleef, vind ik politieagent het mooiste beroep dat er is’, aldus de…