What happens in Srebrenica…

De genocide van Srebrenica is een van de trauma’s uit de recentenationale geschiedenis. Toch is er voor deze massamoord op meer dan 8000 Bosnische moslims in 1995 nauwelijks ruimte in het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Onlangs kondigde het kabinet aan de Canon van Nederland, het overzicht van de nationale geschiedenis, onder de loep te nemen en meer…